Klejs vandværk må desværre konstatere, at der er pesticider i vores drikkevand.

Der er tale om stoffet N,N-dimethylsulfamid (DMS), hvor grænseværdien for drikkevandet er overskredet.

Desuden er stoffet 2,6-dichlorbenzamid (BAM) også fundet i drikkevandet, men ikke over grænseværdien.

Der er ingen umiddelbar sundhedsfare forbundet med at drikke vandet jf. Sundhedsstyrelsen, som har udtalt følgende:

Styrelsen for Patientsikkerhed kan vedrørende de sundhedsmæssige effekter af N,N-dimethylsulfamid (DMS) oplyse, at den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse fra drikkevand er i en vurdering fra Miljøstyrelsen er vurderet til at være 60 μg/liter for voksne og 10 μg/liter for børn.

Tryk her for at læse vandværkets orienteringsbrev. (pdf-fil).

Måleresultaterne:

Prøveudtagning

N,N-dimethylsulfamid

DMS (µg/l)

2,6-dichlorbenzamid

BAM (µg/l)

Dato

Taphane (drikkevand)

0,22 > 0,1

0,086 < 0,1

 10-10-2018

Boring DGU 117.169

0,15 > 0,1

0,1 = 0,1

 17-12-2018

Boring DGU 117.407

0,31 > 0,1

0,038 < 0,1

 28-12-2018

Grænseværdien er pr. enkelt stof = 0,1 µg/
Grænseværdien for sum af alle pesticider =0,5 µg/l

Tryk på Klejs vandværk og vælg Vandkvalitet i menuen for at læse mere.

Turistinforamtion

Copyright © 2023 Klejs borgerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.