Takstblad for Klejs Vandværk

Takstblad 2016

Driftsbidrag           Excl. moms Incl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed    Kr.   750,00 937,50
Måler afgift - årlig pr. vandmåler   Kr.  150,00  187,50
Vandafgift pr. m3   Kr.  3,75  4,68
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (vandskat)   Kr.  6,25 7,81
         
Anlægsbidrag. (tilslutningsafgift)        
Indskud til Klejs Vandværk    Kr.  8.000,00 10.000,00
Hovedledningsbidrag (pr. matr.nr.)   Kr.  10.000,00 12.500,00
Forsyningsledningsbidrag i Klejs by (pr. matr.nr.)    Kr.  19.000,00 23.750,00
Forsyningsledningsbidrag uden for Klejs by (pr. matr.nr.)   Kr.  25.000,00  31.250,00

Taksterne er incl. stikledning frem til grundskel.

Afgifter skal betales, før tilslutningen påbegyndes.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand ( vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Gebyrer           Exdl. moms Incl. moms
Rykkergebyr   Kr. 150,00 momsfrit
Lukkegebyr + faktiske omkostninger ved lukning   Kr. 500,00 momsfrit
Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger ved genåbning   Kr. 500,00 625,00

Kun de ovenfor anførte takster er godkendt af kommunen og dermed gyldig grundlag for vandværkets opkrævning.

Takstbladet er godkendt den 25. januar 2016 af Hedensted Kommune.

Godkendelse - Hedensted Kommune

Copyright © 2021 Klejs borgerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.