Nye test af vandkvaliteten i Klejs, se resultaterne på nedstående link :

Vandkvalitets rapporter 

Forlængelse af dispensation for Klejs Vandværk.

 

Klejs Vandværk har fået Forlængelse af dispensation fra kvalitetskrav til drikkevand i for-hold til pesticider ind til 1. august 2021.

Læs det fulde brev fra Hedensted Kommune ved at klikke på nedstående link.

Klik her. 

Til alle brugere af Klejs vandværk, hermed en opdatering fra bestyrelsen.

I bestyrelsen arbejdes der benhårdt på at finde en langtidsholdbar løsning på vores udfordring med vandkvaliteten, så alle brugere igen kan sikres højkvalitets drikkevand. Men der er stadig en del, der endnu ikke er på plads, så det kræver lidt tålmodighed.

Der vil komme yderligere informationer på en snarlig generalforsamling. Som det også tidligere er udmeldt, så er der ingen umiddelbar sundhedsfare forbundet med at drikke vandet jf. Sundhedsstyrelsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Klejs Vandværk

Klejs vandværk må desværre konstatere, at der er pesticider i vores drikkevand.

På vandværkets generalforsamling fik bestyrelsen opbakning til at arbejde videre med nedenstående mulige scenarier for at sikre fremtidig drikkevandsforsyning til Klejs.

 1. Vandrensning
  Etablering af vandrensningsanlæg til fjernelse af de fundne pestisider.

 2. Nye boringer
  Vandværket rådfører sig med et brøndborer firma, med henblik på at etablere en eller flere nye boringer.
  Alternativt bore eksisterende boringer dybere.

 3. Eksisterende boringer og pumpeanlæg bibeholdes.
  Der indkøbes udstyr til at rense rå vandet for pesticider.

 4. Distributionsselskab
  Klejs vandværk får, via en rørledning, tilført rå vand fra et nabovandværk.
  Vandværkets boringer nedlægges, men pumpeanlægget bevares.
  Klejs vandværk bliver dermed et distributionsselskab, som indkøber vand og fordeler det til sine forbrugere via eget ledningsnet.

 5. Sammenlægning
  Klejs vandværk sammenlægges med et nabovandværk.
  Nabovandværket køber Klejs vandværks ledningsnet og overtager driften 100%
  Klejs vandværk nedlægges. Denne løsning kræver naturligvis en generalforsamling.

Turistinforamtion

Copyright © 2023 Klejs borgerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.