Nye test af vandkvaliteten i Klejs, se resultaterne på nedstående link :

Vandkvalitets rapporter 

På vandværkets generalforsamling fik bestyrelsen opbakning til at arbejde videre med nedenstående mulige scenarier for at sikre fremtidig drikkevandsforsyning til Klejs.

 1. Vandrensning
  Etablering af vandrensningsanlæg til fjernelse af de fundne pestisider.

 2. Nye boringer
  Vandværket rådfører sig med et brøndborer firma, med henblik på at etablere en eller flere nye boringer.
  Alternativt bore eksisterende boringer dybere.

 3. Eksisterende boringer og pumpeanlæg bibeholdes.
  Der indkøbes udstyr til at rense rå vandet for pesticider.

 4. Distributionsselskab
  Klejs vandværk får, via en rørledning, tilført rå vand fra et nabovandværk.
  Vandværkets boringer nedlægges, men pumpeanlægget bevares.
  Klejs vandværk bliver dermed et distributionsselskab, som indkøber vand og fordeler det til sine forbrugere via eget ledningsnet.

 5. Sammenlægning
  Klejs vandværk sammenlægges med et nabovandværk.
  Nabovandværket køber Klejs vandværks ledningsnet og overtager driften 100%
  Klejs vandværk nedlægges. Denne løsning kræver naturligvis en generalforsamling.

Til forbrugerne på Klejs Vandværk

INFORMATION OM PESTICIDER I DRIKKEVANDET PÅ KLEJS VANDVÆRK

Klejs Vandværk må desværre konstatere, at der pesticider i vores drikkevand.

Vandkvalitet er et relativt stort område.

cold-drink-symbolFørst og fremmest er der spørgsmålet om, hvorvidt vandet er rent, og kan drikkes uden fare for helbredet. Derudover kommer der selvfølgelig praktiske spørgsmål som hårdhed, farve og eventuel lugt.

I henhold til bekendtgørelse nr. 871 fra Miljø- og Energiministereiet, så skal borgerne informeres om vandkvaliteten. Det sørger Vandværket for via hjemmesiden.

Turistinforamtion

Copyright © 2022 Klejs borgerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.