Klejs Vandværk Generalforsamling 2022


21.3 kl.20.00 Råruphallens mødelokale


1. Valg af dirigent Peter Mortensen
2. Formandens beretning Sten Poulsen Orientering om overgang til brug fra vand til Rårup vandværk. Registrering fremadrettet Hedensted vandværk ingen spørgsmål, Godkendt
3. Kassernes beretning Morten Pedersen ingen spørgsmål godkendt
4. Budget for det kommende år Morten Pedersen godkendt
5. Valg til bestyrelsen: Sten Poulsen genopstiller, Morten Pedersen genopstiller ikke, Valgt Peter Mortensen
6. Valg af suppleant til bestyrelsen: Orla Riber på valg, genvalg
7. Valg af Revisor: Tina Therkelsen på valg, genvalg Valg af Revisorsuppleant: Morten Mylund på valg,genvalg
8. Takstblad for kommende år Morten Pedersen godkendt
9. Indkommende forslag ingen
10. Evt.

Turistinforamtion

Copyright © 2023 Klejs borgerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.