Takstblad 2021

Driftsbidrag           Excl. moms Incl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed    Kr.  850 1062,50
Måler afgift - årlig pr. vandmåler   Kr.  250 312,5
Vandafgift pr. m3   Kr.  4,50 5,63
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (vandskat)   Kr.  6,37 7,96
         
Anlægsbidrag. (tilslutningsafgift)        
Indskud til Klejs Vandværk    Kr.  8.800 11.000
Hovedledningsbidrag (pr. matr.nr.)   Kr.  11.000 13.750
Forsyningsledningsbidrag i Klejs by (pr. matr.nr.)    Kr.  20.900 26.125
Forsyningsledningsbidrag uden for Klejs by (pr. matr.nr.)   Kr.  27.500 34.375

Taksterne er incl. stikledning frem til grundskel.

Afgifter skal betales, før tilslutningen påbegyndes.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand ( vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Gebyrer           Exdl. moms Incl. moms
Rykkergebyr   Kr. 100.00 momsfrit
Lukkegebyr + faktiske omkostninger ved lukning   Kr. 500,00 momsfrit
Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger ved genåbning   Kr. 500,00 625,00

Kun de ovenfor anførte takster er godkendt af kommunen og dermed gyldig grundlag for vandværkets opkrævning.

Takstbladet er godkendt. November 2020 af Hedensted Kommune.

Godkendelse - Hedensted Kommune

Turistinforamtion

Copyright © 2023 Klejs borgerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.